הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
75
3
1,840,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
1311
3
8,400,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 28
78
3
1,720,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 14
65
3
1,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
500
3
3,440,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
75
3
1,840,000 ₪
הרצליה נוה עמל
ישראל שוחט
570
3
4,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
ישראל שוחט
550
3
3,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
656
3
4,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
90
3
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב 30
500
3
4,500,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
620
3
4,120,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב 30
500
3
4,500,000 ₪
הרצליה נוה עמל
 
410
3
3,390,000 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 13
1210
3
5,000,000 ₪
הרצליה נוה עמל
 
500
3
4,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 12
90
3
הרצליה נוה עמל
 
80
3
1,750,000 ₪
הרצליה נוה עמל
סנהדרין
400
3
3,350,000 ₪