הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
70 מר
3
1,525,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון 5
55 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 30
80 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
80 מר
3
1,670,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון 12
54 מר
3
1,633,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
70 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר עצמון 6
41 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן
50 מר
3
1,420,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
70 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,465,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
64 מר
3
1,425,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
70 מר
3
1,500,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
54 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר סיני
60 מר
3
1,520,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
70 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
50 מר
3
1,450,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
68 מר
3
1,595,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר נבו 23
48 מר
3
1,500,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
65 מר
3
1,499,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
45 מר
3
1,385,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר סיני
60 מר
3
1,435,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
64 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
70 מר
3
1,595,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
3
1,465,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,495,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 34
50 מר
3
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן 19
125 מר
3
1,430,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן
70 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 10
73 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן 12
60 מר
3
1,440,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
56 מר
3
1,350,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
70 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
64 מר
3
1,479,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 16
68 מר
3
1,500,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר עצמון 7
50 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
72 מר
3
1,450,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו 25
60 מר
3
1,570,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 16 16
68 מר
3
1,500,000 ₪