הרצליה יד התשעה
הר שומרון 12
54 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון 18
65 מר
3
1,600,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן 18
77 מר
4
1,750,000 ₪
הרצליה יד התשעה
דן שומרון 13
140 מר
6
4,100,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,420,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן 5
45 מר
2
1,540,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
3
1,450,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים 13
46 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
85 מר
4
1,740,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3.5
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
90 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
70 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
80 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
70 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
2.5
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים 36
98 מר
4
1,850,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר סיני
3
1,410,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 30
80 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
55 מר
3
1,480,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
50 מר
3
1,450,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים 13
46 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה יד התשעה
זיסו
3
1,590,000 ₪