הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל 35
430 מר
6.5
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
540 מר
7
14,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
430 מר
7
17,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 58
150 מר
4
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
320 מר
5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
42 מר
1.5
2,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
418 מר
5
6,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 139
1004 מר
7
20,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
500 מר
5
6,480,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 555
620 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
420 מר
5
7,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
490 מר
5
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
95 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
540 מר
10
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
488 מר
6
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
330 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
60 מר
3
3,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
7
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל
600 מר
5
8,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
550 מר
7
5,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הלני המלכה
500 מר
6
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
50 מר
2
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהדות הדממה
500 מר
6
15,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
250 מר
4.5
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 47
429 מר
7
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קרן היסוד
926 מר
8
15,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
350 מר
6
16,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
800 מר
7
27,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מנג'ר 3
460 מר
6
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 40
839 מר
7
24,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול 41
480 מר
11
8,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
150 מר
5
5,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שפינוזה
1000 מר
10
30,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
520 מר
8
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות
500 מר
6
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גדעון השופט
590 מר
7
18,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
400 מר
6
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קרן היסוד 7
923 מר
8
15,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
470 מר
6
8,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גלי תכלת
1004 מר
7
29,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
430 מר
7
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
86 מר
2.5
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
250 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל 3
670 מר
6
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
596 מר
6
9,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
300 מר
3.5
14,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
487 מר
5
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
564 מר
8
27,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
303 מר
1
12,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
5
6,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי
1000 מר
6
12,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
420 מר
6.5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
משה שרת
570 מר
7
18,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
575 מר
7
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
טיראן
628 מר
10
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
97 מר
3.5
4,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
70 מר
3
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
300 מר
5
13,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
650 מר
6
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאר העיר
140 מר
5
2,470,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
70 מר
2
4,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
600 מר
8
9,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
550 מר
6
22,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
6
9,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
1000 מר
5
19,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 26
414 מר
6
9,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
56 מר
2.5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
350 מר
6
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
545 מר
9
6,350,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
1000 מר
10
27,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
1000 מר
10
27,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
110 מר
4
3,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח
155 מר
4
7,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 3
150 מר
5
8,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
100 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
400 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
120 מר
5
15,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
137 מר
5
4,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 5
450 מר
7
8,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
85 מר
3
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
50 מר
2
2,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
405 מר
5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 31
130 מר
5
4,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ניל"י
420 מר
4
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המרגנית
500 מר
6
15,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
400 מר
4
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול
500 מר
6
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
190 מר
4
9,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
180 מר
4
7,200,000 ₪