הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 104
431 מר
10
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גרונר דב
3.5
6,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
520 מר
8
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם
400 מר
6
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
400 מר
7
18,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 104
500 מר
5
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד 18
280 מר
7
6,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל 47
190 מר
6
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הלילך 12
403 מר
2.5
4,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שער הים
523 מר
5
5,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
260 מר
4
3,850,000 ₪