הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 139
1004 מר
7
20,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה 7
80 מר
4
3,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
420 מר
5
7,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
540 מר
10
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 91
60 מר
2
3,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
220 מר
5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 23
440 מר
8
9,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
520 מר
8
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
320 מר
5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 3
150 מר
5
8,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי
1000 מר
6
12,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
470 מר
6
8,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 47
429 מר
7
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חזקיהו המלך 35
500 מר
8
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות
500 מר
6
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
350 מר
6
16,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
420 מר
7
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
400 מר
9
14,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הלני המלכה
500 מר
6
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
580 מר
8
16,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
70 מר
3
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 9
425 מר
9
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
250 מר
4.5
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
505 מר
8
17,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
95 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל 35
430 מר
6.5
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
500 מר
6
8,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
6
9,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
330 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
יהדות הדממה
500 מר
6
15,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
564 מר
8
27,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 555
620 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
400 מר
6
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
488 מר
6
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל 3
670 מר
6
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
129 מר
4.5
3,990,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אח"י דקר 11
400 מר
6
9,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
300 מר
3.5
14,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם 16
300 מר
5
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאר העיר
140 מר
5
2,470,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
7
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 26
414 מר
6
9,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
100 מר
4
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
420 מר
6.5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה 56
100 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
85 מר
3
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שפינוזה
1000 מר
10
30,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המרגנית
500 מר
6
15,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
350 מר
8
13,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד
455 מר
6
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
550 מר
7
5,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
500 מר
5
19,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
97 מר
3.5
4,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
405 מר
5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
650 מר
6
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
450 מר
8
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
220 מר
4.5
6,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
190 מר
4
9,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
500 מר
5
6,480,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
40 מר
1.5
2,350,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 12
150 מר
4
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול 47
510 מר
7
19,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
57 מר
2
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם
400 מר
6
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חזקיהו המלך
500 מר
7
11,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
משה שרת
570 מר
7
18,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
700 מר
7
25,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הלני המלכה
500 מר
7
9,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול
500 מר
6
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן 113
1100 מר
7
21,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין
500 מר
5
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 2
65 מר
2
935,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנוריות
500 מר
8
7,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
502 מר
3
7,780,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שפינוזה
500 מר
5.5
14,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ברוך
120 מר
5
2,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
137 מר
5
4,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
100 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
545 מר
9
6,350,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
418 מר
5
6,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
430 מר
7
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
250 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
303 מר
1
12,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד
500 מר
5.5
8,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
180 מר
4
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 5
450 מר
7
8,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
50 מר
2
2,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל 55
394 מר
6
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו 11
500 מר
7
11,000,000 ₪