הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד
500 מר
5.5
8,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
בזל
420 מר
5.5
6,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן 1
492 מר
5.5
4,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 00
426 מר
5.5
4,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
500 מר
5.5
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנוריות
500 מר
5.5
6,920,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאול המלך
500 מר
5.5
13,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שפינוזה
500 מר
5.5
14,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנוריות 18
500 מר
5.5