הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
420 מר
5
7,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
500 מר
5
6,480,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
320 מר
5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
418 מר
5
6,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
220 מר
5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 3
150 מר
5
8,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
490 מר
5
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקונגרס הציוני
500 מר
5
18,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאר העיר
140 מר
5
2,470,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד
460 מר
5
4,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
405 מר
5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
5
6,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קרן היסוד
380 מר
5
6,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
410 מר
5
6,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
130 מר
5
3,970,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
137 מר
5
4,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל
600 מר
5
8,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
250 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
300 מר
5
13,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
1000 מר
5
19,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
500 מר
5
19,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך 47
120 מר
5
12,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ברוך
120 מר
5
2,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות 3
490 מר
5
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מנדלי מוכר ספרים
475 מר
5
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין
500 מר
5
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
335 מר
5
9,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם 16
300 מר
5
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
120 מר
5
15,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
450 מר
5
7,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
487 מר
5
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שז"ר
490 מר
5
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 104
500 מר
5
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אח"י אילת
500 מר
5
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
150 מר
5
5,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 999
762 מר
5
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 31
130 מר
5
4,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
230 מר
5
8,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 999
390 מר
5
7,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 00
471 מר
5
4,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שארית הפליטה
400 מר
5
8,750,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
400 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
137 מר
5
4,190,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
463 מר
5
8,990,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
300 מר
5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם 16
389 מר
5
5,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
134 מר
5
4,390,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שארית הפליטה 22
400 מר
5
9,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
400 מר
5
7,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול 47
500 מר
5
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 00
500 מר
5
16,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 13
500 מר
5
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שז"ר
485 מר
5
7,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
475 מר
5
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה 91
220 מר
5
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאול המלך
560 מר
5
5,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שז"ר
450 מר
5
7,750,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
400 מר
5
6,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שער הים 20
528 מר
5
6,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
340 מר
5
5,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
130 מר
5
3,990,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
130 מר
5
3,690,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרב עובדיה יוסף 6
153 מר
5
4,890,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יותם 16
390 מר
5
6,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שער הים
523 מר
5
5,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות 3
490 מר
5
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ברוך
120 מר
5
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
115 מר
5
8,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
115 מר
5
8,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
138 מר
5
4,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 3
160 מר
5
14,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 126
424 מר
5
10,950,000 ₪