הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 144
80 מר
3
2,690,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
89 מר
3
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
88 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 144
80 מר
3
2,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 7
855 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 7
88 מר
3
2,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 9
88 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 58
140 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
48 מר
3
2,850,000 ₪