הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 555
620 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
60 מר
3
3,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
70 מר
3
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
85 מר
3
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
86 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
502 מר
3
7,780,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח
125 מר
3
6,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
110 מר
3
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
70 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי 4
84 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
55 מר
3
3,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האגוז 2
260 מר
3
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
116 מר
3
5,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
80 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
88 מר
3
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
96 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
88 מר
3
5,500,000 ₪