הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
70 מר
3
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 144
80 מר
3
2,690,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
86 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
89 מר
3
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
85 מר
3
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
502 מר
3
7,780,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח
125 מר
3
6,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
110 מר
3
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
70 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי 4
84 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
55 מר
3
3,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
60 מר
3
3,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האגוז 2
260 מר
3
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
88 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
116 מר
3
5,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
80 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 144
80 מר
3
2,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
88 מר
3
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
96 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
88 מר
3
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 7
855 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 7
88 מר
3
2,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
380 מר
3
4,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
84 מר
3
2,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
65 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
3,950,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
65 מר
3
1,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
70 מר
3
1,370,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
75 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
70 מר
3
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
85 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
55 מר
3
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
50 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
90 מר
3
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
48 מר
3
2,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
82 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
90 מר
3
8,750,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
60 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
50 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
73 מר
3
2,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
90 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
60 מר
3
3,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
70 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
70 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 9
88 מר
3
3,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 58
140 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
48 מר
3
2,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 8
91 מר
3
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
85 מר
3
7,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
70 מר
3
2,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
70 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
3,750,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
55 מר
3
1,460,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
65 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
70 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
98 מר
3
13,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא
819 מר
3
8,190,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
90 מר
3
2,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
230 מר
3
16,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שער הים 32
70 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
 
65 מר
3
2,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
800 מר
3
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
6,390,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
 
40 מר
3
1,390,000 ₪