הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 12
45 מר
1
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ניל"י
420 מר
4
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי
1000 מר
6
12,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
471 מר
3
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
7
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון
70 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
500 מר
5
6,480,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
220 מר
5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
490 מר
5
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
540 מר
10
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
45 מר
2
870,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
50 מר
2
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 47
429 מר
7
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
550 מר
7
5,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,550,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 12
150 מר
4
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
580 מר
8
16,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מוצקין
615 מר
7
12,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יוני נתניהו
540 מר
6
5,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
400 מר
7
18,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
320 מר
5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
418 מר
5
6,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 9
425 מר
9
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 91
60 מר
2
3,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מוצקין 10
617 מר
6.5
11,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ברוך קמין
500 מר
6.5
16,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 139
1004 מר
7
20,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גלי תכלת
1004 מר
7
29,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
1000 מר
10
27,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
450 מר
5
7,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
70 מר
3
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
420 מר
5
7,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 5
450 מר
7
8,250,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 999
762 מר
5
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 26
414 מר
6
9,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
430 מר
7
17,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
84 מר
2
5,150,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
בזל
420 מר
5.5
6,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
400 מר
9
14,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
137 מר
5
4,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול 41
480 מר
11
8,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות
500 מר
6
6,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הלני המלכה
500 מר
6
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל
670 מר
6
21,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מנג'ר 3
460 מר
6
7,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
110 מר
4
3,650,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
475 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
40 מר
1.5
2,350,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
42 מר
1.5
2,100,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח
155 מר
4.5
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 3
150 מר
5
8,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
6
9,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
95 מר
4
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
330 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
350 מר
6
16,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
487 מר
5
9,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 104
500 מר
5
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
575 מר
7
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות
490 מר
6
6,900,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מנדלי מוכר ספרים
475 מר
5
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
420 מר
6.5
7,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
500 מר
5
6,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 144
80 מר
3
2,690,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לוי אשכול
500 מר
6
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
300 מר
3.5
14,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
350 מר
8
13,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
45 מר
2
2,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י
440 מר
5
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
500 מר
6
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שאר העיר
140 מר
5
2,470,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
48 מר
2
2,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 999
390 מר
5
7,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
596 מר
6
9,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
180 מר
4
7,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
בזל
500 מר
7
6,600,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
35 מר
1
1,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קרן היסוד 7
923 מר
8
15,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
75 מר
3
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 148
80 מר
3.5
2,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
505 מר
8
17,450,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
488 מר
6
6,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד 1111
480 מר
6
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
650 מר
6
10,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
120 מר
4
5,800,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
1000 מר
5
19,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 4
78 מר
3
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן
500 מר
8
8,500,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
86 מר
3
4,200,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנוריות
500 מר
8
7,490,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה
190 מר
4
9,700,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלמה המלך
230 מר
5
8,000,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 31
240 מר
4.5
14,400,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
250 מר
5
4,250,000 ₪