הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
155 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
340 מר
7
6,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל
223 מר
6
4,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
א.ד. גורדון 32
130 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב
105 מר
4
2,580,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
135 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא 70
337 מר
6
5,480,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
חפציבה 3
218 מר
5
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ביל"ו
200 מר
5
2,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
162 מר
6.5
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר 70
405 מר
7
5,400,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שמחה הולצברג
250 מר
7
5,450,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
אלומות
105 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
טבנקין
4
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
136 מר
5.5
3,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
150 מר
5.5
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
260 מר
6
7,300,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 8
130 מר
4.5
3,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
מורן
232 מר
6
4,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
140 מר
5.5
4,790,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל 24
250 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
סמטת צמרות
137 מר
5.5
3,125,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
237 מר
6
4,550,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
137 מר
4.5
3,410,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
150 מר
5.5
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 10
95 מר
3.5
2,990,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
קרת
235 מר
6
4,790,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר 70
330 מר
7
5,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון 113
45 מר
3
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
150 מר
5.5
3,750,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 20
210 מר
6.5
3,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
165 מר
6
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
235 מר
5
3,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
153 מר
5.5
4,800,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
130 מר
4.5
4,150,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
210 מר
6
6,100,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
123 מר
4.5
2,999,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 4
250 מר
6
4,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פתח תקווה
80 מר
3.5
1,790,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יצחק שמיר 1
84 מר
3
הרצליה הרצליה הצעירה
פתח תקווה
70 מר
4
1,660,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 10
150 מר
5.5
2,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל
230 מר
6
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ורבורג
115 מר
5
2,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 18
130 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
92 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
165 מר
6
5,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
115 מר
4
2,820,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס
250 מר
6
4,150,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
א.ד. גורדון
335 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 4
50 מר
6
3,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בית"ר
220 מר
6
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 10
90 מר
4
2,730,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד
511 מר
7
8,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
240 מר
5.5
3,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס 10
240 מר
7
4,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
120 מר
4.5
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
140 מר
5
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
224 מר
7
4,450,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
105 מר
4
3,090,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
111 מר
4
2,220,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
סמדר
112 מר
4
3,720,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
140 מר
4.5
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
145 מר
5.5
2,990,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שירת הזמיר 9
165 מר
7
3,560,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
135 מר
4
3,090,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
120 מר
4.5
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה 72
100 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
250 מר
6
7,800,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
141 מר
5
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 20
105 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
מורן
200 מר
5
2,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב
230 מר
5
4,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
180 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
140 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 20
250 מר
7
4,190,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
260 מר
5
8,100,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
135 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 26
100 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
חפציבה
220 מר
5
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
120 מר
5
2,290,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
150 מר
5
4,145,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 10
150 מר
5.5
2,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שדרות אמנון ותמר 7
145 מר
5.5
2,990,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
127 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
115 מר
5
2,190,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב
108 מר
4
2,570,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
150 מר
5
4,000,075 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 4
150 מר
5
3,790,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 18
130 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
לוטוס
320 מר
6
5,800,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסח יפהר
230 מר
7
4,990,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
250 מר
7
6,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
54 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הגאון מוילנה
60 מר
2.5
1,640,000 ₪