הרצליה מרכז
הפרדסים 3
132 מר
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
אוסישקין 22
195 מר
5
3,990,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
152 מר
5
5,150,000 ₪
הרצליה מרכז
ההגנה 6
135 מר
5
3,800,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 1
115 מר
5
2,280,000 ₪
הרצליה מרכז
הבשור 2
118 מר
5
2,650,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 1
162 מר
5
3,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הבשור 1
180 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 1
162 מר
5
3,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 9
140 מר
5
2,650,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן עזרא 22
120 מר
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 95
115 מר
5
2,800,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל 21
123 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן 11
138 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 8
147 מר
5
2,650,000 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 24
17 מר
5
2,770,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
170 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 1
120 מר
5
2,850,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
140 מר
5
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 7
110 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 3
130 מר
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק 111
145 מר
5
3,900,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
165 מר
5
4,990,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש 6
110 מר
5
2,900,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 5
105 מר
5
2,790,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 23
160 מר
5
6,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הבנים 24
270 מר
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 11
130 מר
5
3,120,000 ₪
הרצליה מרכז
השושנים 5
13 מר
5
3,280,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
151 מר
5
5,320,000 ₪
הרצליה מרכז
רבקה גובר 1
142 מר
5
הרצליה מרכז
בן גוריון 24
130 מר
5
2,940,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי 24
130 מר
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
137 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
120 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
170 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 4
135 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 4
200 מר
5
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 10
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הבנים 65
130 מר
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
מגיני נגבה 3
115 מר
5
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
137 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 8
120 מר
5
הרצליה מרכז
אוריאל אופק 1
135 מר
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק 4
120 מר
5
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הראובני 8
140 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 8
132 מר
5
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 1
115 מר
5
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
דן
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 35
136 מר
5
3,050,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 7
120 מר
5
2,300,000 ₪