הרצליה מרכז
אריה לייב יפה
300 מר
5
4,350,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי שפירא
4 מר
5
4,370,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון
250 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
ארלוזורוב 17
240 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי שפירא
250 מר
5
4,350,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
250 מר
5
3,750,000 ₪
הרצליה מרכז
ארלוזורוב 17
240 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון
250 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
250 מר
5
3,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 17
242 מר
5
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת
245 מר
5
3,690,000 ₪
הרצליה מרכז
אוסישקין
250 מר
5
3,690,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
240 מר
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
240 מר
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
אוסישקין 12
240 מר
5
3,290,000 ₪
הרצליה מרכז
 
440 מר
5
8,200,000 ₪