הרצליה מרכז
ארלוזורוב 17
240
5
4,280,000 ₪
הרצליה מרכז
חנקין
320
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
250
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון
350
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר
250
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
חנקין
320
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון
250
5
3,990,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
280
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת
245
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי שפירא
250
5
3,600,000 ₪
הרצליה מרכז
נחמיה
205
5
4,700,000 ₪