הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא
130
5
3,100,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 3
130
5
3,100,000 ₪
הרצליה מרכז
חנקין
200
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 3
180
5
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא
130
5
3,100,000 ₪
הרצליה מרכז
החנית
66
5
2,890,000 ₪