הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 3
125 מר
5
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק 8
135 מר
5
הרצליה מרכז
הבשור 1
180 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן עזרא 22
120 מר
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 95
115 מר
5
2,800,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 8
147 מר
5
2,650,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן 11
138 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 23
160 מר
5
6,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הבנים 24
270 מר
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
151 מר
5
5,320,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
120 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
170 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 4
135 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 10
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
דן
145 מר
5
6,000,000 ₪