הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 3
128
5
3,090,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 5
194
5
9,000,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
310
5
4,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי 1
135
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 23
267
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
310
5
4,900,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק 5
150
5
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 8
146
5
2,360,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ 18
122
5
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
151
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 26
151
5
2,750,000 ₪