הרצליה מרכז
חנה רובינא 14
40
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם
180
5
3,400,000 ₪
הרצליה מרכז
קלישר
120
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט
126
5
3,755,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון 34
165
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
125
5
3,850,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
110
5
2,850,000 ₪
הרצליה מרכז
סנה 18
190
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 8
195
5
4,090,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
243
5
4,000,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
276
5
4,490,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
150
5
4,300,000 ₪
הרצליה מרכז
 
120
5
3,070,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל
120
5
3,450,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 41
130
5
3,600,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
150
5
4,395,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
150
5
4,890,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 10
148
5
4,169,999 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
150
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט
144
5
4,650,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון 19
122
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
 
190
5
6,150,000 ₪
הרצליה מרכז
בוסל 8
155
5
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
רמח"ל 6
200
5
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
 
190
5
6,150,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 26
150
5
4,300,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
120
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
117
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. גורדון 7
177
5
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
הס
140
5
3,050,000 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים 5
255
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
124
5
3,190,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
150
5
4,199,000 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים
135
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל
144
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ 9
30
5
2,990,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
80
5
4,395,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור
190
5
6,150,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
 
179
5
3,800,000 ₪
הרצליה מרכז
שווידלסון 4
145
5
3,290,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 9
194
5
9,000,000 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
 
120
5
2,495,000 ₪
הרצליה מרכז
חובות הלבבות 9
287
5
4,600,000 ₪