הרצליה מרכז
רמח"ל 6
200
5
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון 19
122
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
 
120
5
3,070,000 ₪
הרצליה מרכז
 
190
5
6,150,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 10
148
5
4,169,999 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. גורדון 7
177
5
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
סנה 18
190
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 3
128
5
3,090,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון 34
165
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור
190
5
6,150,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
125
5
3,850,000 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם
180
5
3,400,000 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט
135
5
4,500,000 ₪
הרצליה מרכז
חובות הלבבות 14
130
5
2,790,000 ₪
הרצליה מרכז
הס
140
5
3,050,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
117
5
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול 38
65
5
2,520,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
150
5
4,199,000 ₪
הרצליה מרכז
קלישר
120
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
150
5
4,890,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
276
5
4,490,000 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים
135
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
243
5
4,000,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
150
5
4,395,000 ₪
הרצליה מרכז
שווידלסון 4
145
5
3,290,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 9
194
5
9,000,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
150
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 26
150
5
4,300,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
150
5
4,300,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
124
5
3,190,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה
155
5
4,700,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
80
5
4,395,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 6
135
5
4,490,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
110
5
2,850,000 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים 5
255
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
 
140
5
4,100,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 32
195
5
4,290,000 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי 1
135
5
2,900,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ 9
30
5
2,990,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 5
194
5
9,000,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 8
195
5
4,090,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
114
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
חובות הלבבות 9
287
5
4,600,000 ₪
הרצליה מרכז
 
122
5
4,349,990 ₪
הרצליה מרכז
 
190
5
6,150,000 ₪