הרצליה מרכז
בצלאל
140
5
2,850,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
243
5
4,000,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110
5
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל
144
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
140
5
3,950,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
114
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
150
5
4,990,000 ₪
הרצליה מרכז
 
160
5
6,080,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 10
147
5
4,290,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון 19
122
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה
151
5
5,000,000 ₪
הרצליה מרכז
חובות הלבבות 9
287
5
4,600,000 ₪
הרצליה מרכז
 
122
5
4,349,990 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט
135
5
4,500,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
320
5
4,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 23
267
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש
120
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק 5
150
5
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
180
5
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים 13
114
5
3,975,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור 32
195
5
4,290,000 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי 1
135
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים
114
5
3,490,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
203
5
7,950,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין 14
110
5
3,800,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. ברוך
280
5
4,770,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
140
5
4,570,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
310
5
4,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
150
5
4,990,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 12
145
5
3,800,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 8
146
5
2,360,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
150
5
4,850,000 ₪
הרצליה מרכז
אוסישקין
167
5
4,190,000 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט
120
5
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ 18
122
5
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב גורן
135
5
3,685,000 ₪
הרצליה מרכז
הבשור 1
180
5
3,690,000 ₪
הרצליה מרכז
הבשור 1
135
5
3,600,000 ₪
הרצליה מרכז
חובות הלבבות 14
130
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 27
130
5
3,900,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
120
5
2,380,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 26
151
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
151
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
153
5
5,590,000 ₪