הרצליה מרכז
זלמן שניאור 23
160 מר
5
6,300,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
166 מר
5
5,100,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה
115 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי יהודה 29
120 מר
5
2,990,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
151 מר
5
5,320,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל
127 מר
5
3,290,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
120 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק
168 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 10
170 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 4
135 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 10
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
134 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה מרכז
עולי בבל
130 מר
5
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש
118 מר
5
2,880,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
110 מר
5
2,580,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 3
168 מר
5
3,680,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה
155 מר
5
5,350,000 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק
153 מר
5
4,700,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 1
130 מר
5
3,130,000 ₪
הרצליה מרכז
דן
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
150 מר
5
3,950,000 ₪