הרצליה מרכז
פינסקר 10
170 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור
130 מר
5
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 4
135 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 1
14 מר
5
2,530,000 ₪
הרצליה מרכז
נתן אלתרמן
380 מר
5
3,500,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 4
200 מר
5
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
דן שומרון 10
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הבנים 65
130 מר
5
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
134 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה מרכז
תרשיש
5
4,200,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 24
132 מר
5
3,590,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
167 מר
5
4,490,000 ₪
הרצליה מרכז
עולי בבל
130 מר
5
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י
165 מר
5
5,290,000 ₪
הרצליה מרכז
מגיני נגבה 3
115 מר
5
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
135 מר
5
3,090,000 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק 4
134 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי 24
120 מר
5
2,790,000 ₪
הרצליה מרכז
זלמן שניאור
120 מר
5
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
האוניברסיטה 5
137 מר
5
3,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש
118 מר
5
2,880,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
135 מר
5
2,999,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
130 מר
5
2,380,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י
135 מר
5
3,690,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
110 מר
5
2,580,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת 3
168 מר
5
3,680,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
138 מר
5
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 8
120 מר
5
הרצליה מרכז
האוניברסיטה
155 מר
5
5,350,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. ברוך
132 מר
5
3,085,000 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק 1
135 מר
5
3,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק 4
120 מר
5
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הראובני 8
140 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
דליה רביקוביץ 8
132 מר
5
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן
129 מר
5
הרצליה מרכז
אוריאל אופק
153 מר
5
4,700,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 1
115 מר
5
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 1
130 מר
5
3,130,000 ₪
הרצליה מרכז
דן
145 מר
5
6,000,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 35
136 מר
5
3,050,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 7
120 מר
5
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת
120 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה מרכז
גיסין
160 מר
5
3,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הבשור 2
130 מר
5
2,790,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
150 מר
5
3,950,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
135 מר
5
3,090,000 ₪