הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק
90 מר
4
2,270,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
118 מר
4
3,250,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
95 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
106 מר
4
3,120,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
106 מר
4
3,120,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
120 מר
4
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הרצוג
255 מר
4
3,370,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
114 מר
4
2,885,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
108 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה 8
169 מר
4
2,795,000 ₪
הרצליה מרכז
בן יהודה 16
250 מר
4
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
105 מר
4
3,370,000 ₪
הרצליה מרכז
בן סרוק 9 9
4
הרצליה מרכז
אחד העם 15
100 מר
4
2,530,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪