הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק
90 מר
4
2,270,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
95 מר
4
2,520,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין 32
114 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 00
100 מר
4
2,280,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 1
95 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
106 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 3
119 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה מרכז
חברון 9
105 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
160 מר
4
2,999,999 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון 10
80 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 8
98 מר
4
2,285,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 12
92 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 3
98 מר
4
3,300,000 ₪
הרצליה מרכז
עזרא הסופר
100 מר
4
2,590,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
105 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
השולמית
110 מר
4
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
ארלוזורוב 25
106 מר
4
2,400,000 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר
120 מר
4
2,330,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 8
103 מר
4
2,990,000 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים 5
120 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 61
120 מר
4
3,700,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
100 מר
4
2,450,000 ₪
הרצליה מרכז
הלל 3
100 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 3
100 מר
4
2,780,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
104 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
בורר
100 מר
4
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
109 מר
4
2,675,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 4
110 מר
4
2,380,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
95 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה
120 מר
4
3,850,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים
100 מר
4
2,590,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
129 מר
4
3,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
98 מר
4
2,265,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
98 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 8
98 מר
4
2,260,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
106 מר
4
3,120,000 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט
12 מר
4
2,470,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי 8
115 מר
4
4,300,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
96 מר
4
2,320,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים
105 מר
4
3,930,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
105 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 41
88 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה מרכז
הקרן הקיימת
90 מר
4
2,222,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
100 מר
4
2,480,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
84 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
96 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
118 מר
4
3,250,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
92 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
רש"י 25
120 מר
4
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין 14
94 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
בן יהודה 16
120 מר
4
2,420,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 8
110 מר
4
3,300,000 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה 8
169 מר
4
2,795,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים
100 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
100 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין 14
91 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי 4
120 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
2,455,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה מרכז
בן יהודה 16
250 מר
4
3,200,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
95 מר
4
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 17
95 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 9
95 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
94 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
107 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
חברון 9
90 מר
4
2,600,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
95 מר
4
2,499,900 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
100 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
115 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. גורדון 10
107 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
192 מר
4
2,600,000 ₪
הרצליה מרכז
הלל 3
100 מר
4
2,320,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
96 מר
4
2,270,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 20
100 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 6
90 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 23
95 מר
4
2,590,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה 40
100 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי 11
102 מר
4
2,695,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 9
100 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
100 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים
110 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 5
103 מר
4
2,450,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
105 מר
4
3,370,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
92 מר
4
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
98 מר
4
2,600,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110 מר
4
2,320,000 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר
12 מר
4
2,380,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 61
100 מר
4
2,470,000 ₪
הרצליה מרכז
שמשון הגיבור
110 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 41
100 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 4
105 מר
4
3,150,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 17
95 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
97 מר
4
2,185,000 ₪
הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק 9
90 מר
4
הרצליה מרכז
סוקולוב
100 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט 14
120 מר
4
2,650,000 ₪