הרצליה מרכז
יגאל אלון
100 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
מוהליבר
110 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 4
110 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
השולמית 2
113 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן 2
110 מר
4
2,340,000 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב 7
130 מר
4
2,140,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
103 מר
4
2,400,000 ₪
מרכז
הלל
הרצליה מרכז
שמשון הגיבור
100 מר
4
הרצליה מרכז
סוקולוב 105
95 מר
4
הרצליה מרכז
חברון
92 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
מעיין 8
95 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
ראש פינה
117 מר
4
2,670,000 ₪
הרצליה מרכז
לכיש 6
84 מר
4
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הירדן
100 מר
4
2,699,999 ₪
הרצליה מרכז
אוריאל אופק
110 מר
4
2,850,000 ₪
הרצליה מרכז
ראש פינה 15
108 מר
4
2,420,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
130 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
90 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
ראש פינה
7 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
נתן אלתרמן 17
103 מר
4
3,120,000 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה
90 מר
4
2,040,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 2
95 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
מוהליבר 2
109 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
230 מר
4
3,390,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
105 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 40
100 מר
4
1,840,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הלל 3
120 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון 1
125 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
92 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 5
100 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
110 מר
4
2,370,000 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר
100 מר
4
2,600,000 ₪
הרצליה מרכז
הגליל
4
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
105 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
100 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
פלמ"ח
92 מר
4
2,590,000 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר
120 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר
115 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
110 מר
4
2,320,000 ₪
הרצליה מרכז
ההגנה
100 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
4
הרצליה מרכז
סוקולוב 96
96 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
95 מר
4
הרצליה מרכז
וייצמן 41
95 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 15
100 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. ברוך
102 מר
4
3,270,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
95 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 35
110 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
85 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
שמשון הגיבור
100 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון
95 מר
4
1,995,000 ₪
הרצליה מרכז
ש"י עגנון
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי 8
100 מר
4
2,630,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 96
96 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 41
98 מר
4
2,180,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
100 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
100 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
מוהליבר
100 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן
105 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
100 מר
4
1,999,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
103 מר
4
2,380,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
110 מר
4
2,170,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
223 מר
4
2,800,000 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים 14
120 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
105 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
י.ל. ברוך 27
110 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 9
95 מר
4
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
101 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 13
100 מר
4
2,599,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
80 מר
4
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
בן יהודה 5
110 מר
4
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 9
100 מר
4
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
100 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
100 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק 9
90 מר
4
2,650,000 ₪
הרצליה מרכז
הירדן 7
100 מר
4
2,599,000 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב
4
1,780,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה
106 מר
4
3,270,000 ₪
הרצליה מרכז
מעיין 8
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה מרכז
אבטליון 1
100 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
שמשון הגיבור 9
100 מר
4
2,200,000 ₪