הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
90 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
שמאי 6
75 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
90 מר
3
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
3
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
81 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 43
60 מר
3
1,780,000 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 12
7 מר
3
2,100,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
70 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 20
70 מר
3
2,230,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
3
1,720,000 ₪
הרצליה מרכז
רופין 10
85 מר
3
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
81 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
ראש פינה 5
69 מר
3
2,400,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
85 מר
3
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 12
72 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הס 19
110 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 2
77 מר
3
1,970,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ
70 מר
3
1,880,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 2
110 מר
3
960,000 ₪
הרצליה מרכז
שרה מלכין
80 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון 1
90 מר
3
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא
70 מר
3
1,850,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 11
81 מר
3
3,400,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 12
98 מר
3
2,195,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
90 מר
3
1,770,000 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 12
80 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
82 מר
3
2,180,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
70 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 3
84 מר
3
2,300,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
78 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 8
75 מר
3
הרצליה מרכז
הפרדסים 9
94 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
85 מר
3
2,050,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
156 מר
3
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
90 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
אריאל
70 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 43
65 מר
3
1,780,000 ₪
הרצליה מרכז
אריאל
70 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן
90 מר
3
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט
65 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
94 מר
3
2,180,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין
80 מר
3
1,980,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
70 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
110 מר
3
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
מגיני נגבה 9
75 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 41
55 מר
3
1,580,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
90 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
113 מר
3
3,350,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
70 מר
3
2,410,000 ₪
הרצליה מרכז
גבעת החלומות
215 מר
3
2,890,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
70 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון
80 מר
3
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים
160 מר
3
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 50
80 מר
3
1,970,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
65 מר
3
1,700,000 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון
85 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
65 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
70 מר
3
1,880,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
98 מר
3
2,195,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק
75 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט
50 מר
3
1,640,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט
65 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
בני בנימין
90 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט 3
70 מר
3
1,850,000 ₪
הרצליה מרכז
בני בנימין
75 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
81 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 2
80 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
85 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 1
60 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים 4
90 מר
3
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
בני בנימין
80 מר
3
2,070,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 10
80 מר
3
1,830,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
94 מר
3
2,185,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 10
78 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
ברק
76 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה מרכז
פלמ"ח
80 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
60 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
76 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה מרכז
בן יהודה 3
80 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
90 מר
3
הרצליה מרכז
אבן שפרוט
65 מר
3
1,640,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
76 מר
3
2,790,000 ₪
הרצליה מרכז
שרה מלכין 7
80 מר
3
2,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 7
85 מר
3
2,400,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה
73 מר
3
2,600,000 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי
70 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול 5
85 מר
3
1,850,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 29
70 מר
3
1,730,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 6
80 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ
70 מר
3
1,830,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט
65 מר
3
1,640,000 ₪
הרצליה מרכז
רופין
85 מר
3
2,295,000 ₪