הרצליה מרכז
נתן אלבז
75 מר
3
1,830,000 ₪
הרצליה מרכז
בני בנימין
90 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה מרכז
פלמ"ח 8
82 מר
3
2,050,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
80 מר
3
1,770,000 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 3
84 מר
3
2,240,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 40
87 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
156 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון 30
76 מר
3
1,970,000 ₪
הרצליה מרכז
מלכי ישראל 19
70 מר
3
1,970,000 ₪
הרצליה מרכז
הגליל
80 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם
60 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
80 מר
3
1,770,000 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 23
93 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 38
90 מר
3
2,055,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 40
85 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 3
80 מר
3
2,050,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
85 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
3
2,080,000 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 12
79 מר
3
2,060,000 ₪
הרצליה מרכז
הגליל
80 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 38
90 מר
3
2,050,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 2
110 מר
3
720,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
95 מר
3
1,975,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 15
85 מר
3
2,370,000 ₪
הרצליה מרכז
יבנאלי 2
70 מר
3
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים 10
80 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין
80 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 9
89 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 4
85 מר
3
1,500,000 ₪
הרצליה מרכז
הדר 13
80 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 4
85 מר
3
2,400,000 ₪
הרצליה מרכז
בני בנימין
67 מר
3
1,740,000 ₪
הרצליה מרכז
קלישר 15
85 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
88 מר
3
2,275,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
71 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן
90 מר
3
1,930,000 ₪
הרצליה מרכז
ההגנה
76 מר
3
2,290,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
78 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
90 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם
64 מר
3
2,190,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
85 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 19
83 מר
3
2,105,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 30
80 מר
3
1,830,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ
67 מר
3
1,830,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
79 מר
3
2,490,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
60 מר
3
1,670,000 ₪
הרצליה מרכז
דון יוסף הנשיא 17
70 מר
3
2,550,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מובשוביץ
80 מר
3
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
70 מר
3
2,390,000 ₪
הרצליה מרכז
הגליל
80 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם
85 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם
85 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
69 מר
3
2,140,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מובשוביץ
460 מר
3
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
85 מר
3
2,320,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 40
105 מר
3
2,980,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 4
85 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
שרה מלכין
90 מר
3
2,700,000 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים
6 מר
3
2,280,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 18
120 מר
3
הרצליה מרכז
אריאל
86 מר
3
2,080,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
100 מר
3
הרצליה מרכז
רופין
70 מר
3
1,800,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
81 מר
3
2,250,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
88 מר
3
2,170,000 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון
85 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
80 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
70 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
שרה מלכין 7
80 מר
3
2,900,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
75 מר
3
2,400,000 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים
75 מר
3
1,990,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט
65 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 12
72 מר
3
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
65 מר
3
1,700,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
88 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
76 מר
3
2,000,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר
70 מר
3
2,410,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
90 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין
80 מר
3
2,020,000 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
90 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 37
80 מר
3
1,980,000 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 12
7 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
70 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה מרכז
השרון
75 מר
3
1,790,000 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון 1
90 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 12
80 מר
3
2,090,000 ₪
הרצליה מרכז
ויצמן
94 מר
3
2,180,000 ₪
הרצליה מרכז
הראשונים
85 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
75 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
3
1,720,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל אלון
89 מר
3
2,040,000 ₪
הרצליה מרכז
חברון
75 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 40
72 מר
3
1,940,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
75 מר
3
1,790,000 ₪