נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
1 מר
2
615,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
390 מר
5
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
1 מר
4
690,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
72 מר
3
730,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
100 מר
4
1,250,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
1 מר
3
650,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
190 מר
6
1,795,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
1 מר
6
2,270,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר 111
115 מר
4
1,170,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
105 מר
4
720,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
75 מר
3
740,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
86 מר
3
1,070,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
102 מר
4
980,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
90 מר
4
710,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר
80 מר
3
720,000 ₪
נהריה נאות המייסדים
שדרות זלמן שז"ר 30
74 מר
3
720,000 ₪