נהריה יוספטל
הנגב
65
3
650,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 5
60
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 7
1
2
610,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 11
48
2
595,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי
130
5
1,690,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי
150
5
1,890,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 17
80
4
650,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 11
38
2
530,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
48
3
800,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 8
90
4
750,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
50
3
550,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 4
56
2.5
730,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 2
40
3
700,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 1
82
4.5
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
65
3
695,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 10
50
3
650,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 6
40
2
520,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 13
51
2.5
635,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 4
1
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 6
48
2.5
600,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 11
55
2.5
617,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 6
165
2.5
710,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 5
85
4
740,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון
1
3.5
685,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 6
60
3
740,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 511
55
3
660,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
64
3
700,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
68
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 4
59
3
570,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד
106
4
670,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 13
51
2.5
639,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90
4
695,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90
4
680,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 13
70
3.5
685,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 3
50
2.5
610,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 1
1
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90
4
695,000 ₪