נהריה יוספטל
הגלעד
106 מר
4
670,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90 מר
4
698,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 13
51 מר
2.5
639,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 13
70 מר
3.5
710,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 6
60 מר
3
740,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90 מר
4
680,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
48 מר
3
850,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 17
140 מר
5
נהריה יוספטל
השרון 3
50 מר
2.5
610,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 13
90 מר
4.5
1,100,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
68 מר
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 4
59 מר
3
570,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב
85 מר
4
680,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 7
47 מר
2
680,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 4
46 מר
2.5
600,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
45 מר
2.5
480,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
64 מר
3
695,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90 מר
4
700,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב
85 מר
4
680,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
65 מר
3
690,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
1 מר
2.5
595,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 7
1 מר
2
525,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 6
74 מר
3
575,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב
1 מר
3
550,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 5
60 מר
3
655,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 6
40 מר
2
525,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 10
45 מר
2.5
625,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 510
75 מר
3
800,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 17
139 מר
5
נהריה יוספטל
השרון 4
59 מר
3
675,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
42 מר
3
720,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 5
55 מר
2.5
590,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 4
57 מר
3
590,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
51 מר
2.5
599,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג
52 מר
3
648,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 5
75 מר
4
885,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 55
68 מר
2.5
640,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 4
60 מר
4
680,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 8
60 מר
3
560,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 19
64 מר
3
700,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג
55 מר
3
690,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 4
50 מר
3
800,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 24
43 מר
2.5
610,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 4
60 מר
3
570,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 5
60 מר
3.5
655,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 1
1 מר
3
685,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 11
47 מר
2.5
595,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
58 מר
3
660,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון 9
47 מר
2
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 24
80 מר
4
550,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
80 מר
4
790,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג
3
720,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
3
610,000 ₪
נהריה יוספטל
שדרות הנשיא בן צבי 13
140 מר
6
2,200,000 ₪
נהריה יוספטל
הנגב 2
90 מר
4
720,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל 4
56 מר
3
610,000 ₪
נהריה יוספטל
השרון
43 מר
2.5
635,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 7
50 מר
3
750,000 ₪
נהריה יוספטל
הגלעד 4
60 מר
3
590,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 508
45 מר
2
635,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
60 מר
3
590,000 ₪
נהריה יוספטל
וייסבורג 9
56 מר
3
700,000 ₪
נהריה יוספטל
עמק יזרעאל
1 מר
2.5
595,000 ₪