ראשון לציון נווה ים
הנחשול
113 מר
4
ראשון לציון נווה ים
נעורים
12 מר
4
2,250,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה
200 מר
4
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה
220 מר
4
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
87 מר
4
1,830,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
80 מר
4
1,350,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 68
100 מר
4
2,150,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
105 מר
4
1,890,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
100 מר
4
2,000,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
105 מר
4
2,020,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
110 מר
4
2,125,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
100 מר
4
2,350,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת 2
110 מר
4
3,180,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
100 מר
4
1,900,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 8
100 מר
4
2,050,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
180 מר
4
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 42
106 מר
4
2,280,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
130 מר
4
3,360,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
3,140,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן 2
119 מר
4
2,350,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 40
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 3
97 מר
4
1,990,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 45
112 מר
4
2,050,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
95 מר
4
1,950,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
110 מר
4
2,100,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
2,990,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 3
107 מר
4
2,050,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
97 מר
4
1,970,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 22
90 מר
4
1,855,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
105 מר
4
2,480,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 42
112 מר
4
2,550,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 3
91 מר
4
1,990,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
90 מר
4
1,470,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
3,140,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה
107 מר
4
2,250,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
80 מר
4
1,350,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
95 מר
4
1,410,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 39
100 מר
4
2,400,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 12
90 מר
4
1,980,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 75
12 מר
4
2,250,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 39
100 מר
4
2,400,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
108 מר
4
2,390,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
92 מר
4
1,320,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
100 מר
4
2,350,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
4
1,450,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 12
110 מר
4
2,070,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 46
110 מר
4
2,530,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
100 מר
4
1,850,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 39
100 מר
4
2,450,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
85 מר
4
1,280,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
200 מר
4
1,540,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
100 מר
4
2,470,000 ₪