ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 28
150 מר
6
2,700,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ'
145 מר
6
2,350,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב
185 מר
6
3,600,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד
185 מר
6
3,200,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
120 מר
6
2,500,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל 101
180 מר
6
2,400,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה
6
2,500,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ
145 מר
6
2,350,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד 31
220 מר
6
3,650,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ'
145 מר
6
2,550,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין 4
136 מר
6
2,690,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי
200 מר
6
2,800,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
131 מר
6
2,500,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכל פוחצ'בסקי
270 מר
6
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 65
330 מר
6
4,250,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
250 מר
6
2,750,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון 24
230 מר
6
4,000,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד
238 מר
6
3,300,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
135 מר
6
2,500,000 ₪