חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
2,080,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
100 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
94 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
99 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
120 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 23
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
110 מר
4
1,930,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
109 מר
4
1,990,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
105 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 32
120 מר
4
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 30
85 מר
4
1,860,000 ₪