חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 14
8 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
12 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
2,080,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
90 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
120 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
100 מר
4
1,900,020 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
7 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
120 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 23
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
110 מר
4
1,930,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
107 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
105 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 27
108 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
4
1,950,000 ₪