חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 32
120 מר
4
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 27
108 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 9
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 18
95 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 30
85 מר
4
1,860,000 ₪