חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 6
90
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 20
118
4
1,999,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
95
4
1,370,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
 
100
4
1,670,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79
88
4
1,880,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
95
4
1,895,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 20
110
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 15
90
4
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
105
4
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 2
100
4
1,670,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 30
110
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 10
90
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 30
100
4
1,730,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 22
96
4
1,935,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 32
93
4
1,880,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 30
100
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
90
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 30
105
4
1,880,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 66
112
4
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 23
100
4
1,700,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 32
90
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79 79
85
4
1,880,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
96
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 17
95
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
86
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 20
120
4
2,070,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
96
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 8
90
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 15 15
90
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 30
85
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 26
100
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 2
90
4
1,699,000 ₪