חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
80 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 2
110 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
100 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
100 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
1 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
85 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 28
77 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,795,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
100 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17 17
110 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 12
85 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
2,080,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
1,785,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
94 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,670,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
87 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
12 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
99 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
95 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
120 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
79 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 5
91 מר
4
2,015,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 7
90 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
1 מר
4
1,685,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 10
90 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 17
95 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
100 מר
4
1,900,020 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
7 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
97 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
96 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
95 מר
4
1,740,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף
100 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום 9
13 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
100 מר
4
1,990,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
120 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 3
100 מר
4
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
115 מר
4
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
1,660,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 23
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
104 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 15
18 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 10
90 מר
4
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
105 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום
103 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
90 מר
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
1 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 28
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
90 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
110 מר
4
1,930,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
107 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
110 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
85 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
109 מר
4
1,990,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 2
112 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
105 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 9
110 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 16
85 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 10
100 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
110 מר
4
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 17
100 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 32
120 מר
4
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 27
108 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 9
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
100 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 18
95 מר
4
2,200,000 ₪