חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 32
95 מר
4
2,070,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
95 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,899,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 33
90 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 17
95 מר
4
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 21
91 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
105 מר
4
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 28
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 5
100 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
85 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 2
120 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 8 8
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 48 48
96 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 8
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 20
80 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
104 מר
4
1,700,070 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 10
104 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
102 מר
4
2,120,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
95 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 3
125 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
100 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מקלף מרדכי 21
112 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 6
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 72
110 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
90 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
100 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
90 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 35
106 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 5
111 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
85 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
90 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
88 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 14
8 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 50
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 27
85 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
95 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
88 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 27
100 מר
4
1,970,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 72 72
110 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,795,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
110 מר
4
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
98 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 14
112 מר
4
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 22
96 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
105 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
100 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
1,785,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 1
95 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 1
104 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 2
110 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
1 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 18
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 2
100 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
96 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 28
77 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
1 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 16
90 מר
4
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
12 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 10
87 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
2,080,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
80 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 2
100 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו 12
85 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
90 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17 17
110 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 6
100 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
94 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
99 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
95 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
120 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
79 מר
4
1,770,000 ₪