חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 4
75 מר
3
1,560,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 6
61 מר
3
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 26
60 מר
3
1,680,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
88 מר
3
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
80 מר
3
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 28
70 מר
3
1,499,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
75 מר
3
1,550,000 ₪