חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
95 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין
96 מר
4.5
1,960,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום 11
120 מר
5
2,075,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
12 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 4
75 מר
3
1,560,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם
120 מר
5
2,050,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
125 מר
5
2,085,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
120 מר
5
2,280,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 23
140 מר
5
2,580,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130 מר
5.5
3,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
35 מר
6
3,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 27
120 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
80 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 38
120 מר
5
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
79 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 00
99 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79
120 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן 2
100 מר
5
2,280,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 28
140 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 48
120 מר
5
1,990,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 3
135 מר
5
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
1 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
5
1,990,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
100 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
100 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 22
170 מר
5.5
3,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם
110 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
94 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 5
112 מר
5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
147 מר
5
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 1
110 מר
5
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
120 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 48
105 מר
5
2,045,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 9
120 מר
5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום 11
130 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
128 מר
6
2,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
88 מר
3
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 27
110 מר
5
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
125 מר
5
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 25
300 מר
6
3,295,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 17
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
124 מר
5.5
2,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 12
95 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
1,785,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 5
91 מר
4
2,015,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שמחה ארליך
110 מר
5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 32
120 מר
6
2,350,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן
120 מר
5
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
125 מר
5.5
2,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
110 מר
5
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
180 מר
6
3,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 1
100 מר
5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 38
110 מר
5
2,070,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 38
104 מר
5
1,970,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 7
90 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,795,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
316 מר
6
4,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול הבדולח
270 מר
6
4,170,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
130 מר
5
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
1 מר
4
1,685,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
1 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
5
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
120 מר
5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 22
120 מר
5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 10
90 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
130 מר
5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 17
95 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
110 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 48
111 מר
5
2,390,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
100 מר
4
1,900,020 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 3
150 מר
5.5
2,590,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
7 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום
135 מר
5
2,170,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 7
120 מר
5
2,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה רינת 14
1 מר
4,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 100
120 מר
4.5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79
100 מר
5
2,125,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130 מר
5
חולון קרית בן גוריון
יהודה הנשיא 2
100 מר
4.5
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 48
160 מר
5
3,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 1
170 מר
6
2,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
70 מר
3
1,580,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 28
120 מר
5.5
1,930,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
95 מר
5
1,900,000 ₪