חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
98 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 4
75 מר
3
1,560,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
5
2,140,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79
120 מר
5
2,120,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 5
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
360 מר
7
3,520,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
300 מר
6
3,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 10
112 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 5
112 מר
5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 18
120 מר
5
2,380,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 6
61 מר
3
1,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 16
90 מר
4
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
120 מר
5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 25
300 מר
6
3,295,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 1
16 מר
5
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 12
100 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 30
60 מר
3
1,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 27
120 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
1 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 7
120 מר
5
2,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
100 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם
120 מר
5
2,050,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 9
108 מר
5
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 78
150 מר
5
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 22
96 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום 11
130 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 8
117 מר
5
1,940,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
85 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 79
120 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
115 מר
5
2,175,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
316 מר
6
4,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 2
110 מר
4
1,870,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום 11
120 מר
5
2,075,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם
110 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
300 מר
6
3,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 32
120 מר
5
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן 2
100 מר
5
2,280,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
90 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 14
8 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 32
140 מר
5
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 3
150 מר
5.5
2,590,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 5
108 מר
5.5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130 מר
5.5
3,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 5
108 מר
5.5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
12 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 48
190 מר
5.5
3,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 15
110 מר
5.5
2,195,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 12
100 מר
4.5
2,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 48
160 מר
5
3,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 87
110 מר
4.5
1,910,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
147 מר
5
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 27
110 מר
5
2,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 5
88 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
100 מר
4
1,795,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 18
100 מר
4
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
128 מר
6
2,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין
96 מר
4.5
1,960,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 20
125 מר
5
2,320,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 48
111 מר
5
2,390,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
95 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 10
87 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 28
140 מר
5
2,090,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
35 מר
6
3,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 38
110 מר
5
2,070,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4.5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 14
80 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 55
115 מר
4.5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יוסף אהרונוביץ' 96
7 מר
5
2,050,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
400 מר
7
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 6
65 מר
3
1,600,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יוסף אהרונוביץ' 94
110 מר
5
2,050,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
90 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
115 מר
5
2,050,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 28
77 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 38
114 מר
5
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול ענבר 12
112 מר
4
2,080,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 24
120 מר
5
2,400,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 2
100 מר
4
1,980,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן 1
120 מר
5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 9
114 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
110 מר
5
2,180,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם
114 מר
5
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
120 מר
5
1,899,999 ₪
חולון קרית בן גוריון
חיים לנדאו
120 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 40
100 מר
4
2,230,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום
135 מר
5
2,170,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
130 מר
5
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
105 מר
4
1,785,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 100
120 מר
4.5
1,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
130 מר
5
2,150,000 ₪