חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
95 מר
4
1,650,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 34
95 מר
4
1,950,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
123 מר
4
2,875,000 ₪
חולון אגרובנק
השומר 14
105 מר
4
1,980,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 39
100 מר
4
1,710,000 ₪
חולון אגרובנק
קלישר 3
90 מר
4
2,200,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
110 מר
4
1,675,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
90 מר
4
1,870,000 ₪
חולון אגרובנק
השומר
102 מר
4
1,990,000 ₪
חולון אגרובנק
פרוג
105 מר
4
1,830,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
90 מר
4
1,640,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
85 מר
4
1,590,000 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 8
116 מר
4
1,950,000 ₪
חולון אגרובנק
מנדלי מוכר ספרים
100 מר
4
1,550,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
90 מר
4
1,790,000 ₪
חולון אגרובנק
יוסף סרלין 42
124 מר
4
2,380,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
100 מר
4
1,760,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי 29
105 מר
4
2,050,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
95 מר
4
1,950,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג 1
96 מר
4
2,100,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
90 מר
4
1,480,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
103 מר
4
2,850,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
90 מר
4
1,830,000 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 61
120 מר
4
1,680,000 ₪
חולון אגרובנק
השומר 10
108 מר
4
חולון אגרובנק
פיארברג 16
85 מר
4
100,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
92 מר
4
1,800,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי 5
95 מר
4
1,800,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 9
85 מר
4
1,490,000 ₪
חולון אגרובנק
הגדוד העברי 5
93 מר
4
1,750,000 ₪
חולון אגרובנק
קלישר 14
96 מר
4
1,990,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
95 מר
4
1,650,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
115 מר
4
1,399,000 ₪
חולון אגרובנק
קלישר 14
106 מר
4
1,970,000 ₪
חולון אגרובנק
צבי שפירא
110 מר
4
2,150,000 ₪
חולון אגרובנק
הלוחמים
100 מר
4
1,800,000 ₪
חולון אגרובנק
מנדלי מוכר ספרים 18
120 מר
4
1,800,000 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 12
110 מר
4
1,850,000 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר 9
99 מר
4
2,175,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
86 מר
4
1,580,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
100 מר
4
1,980,000 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר 9
99 מר
4
2,175,000 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר
99 מר
4
2,175,000 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 51
100 מר
4
1,570,000 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 27
120 מר
4
1,650,000 ₪
חולון אגרובנק
פרוג
105 מר
4
1,820,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 34
78 מר
4
2,180,000 ₪
חולון אגרובנק
השומר 14
105 מר
4
1,980,000 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 27
110 מר
4
1,610,000 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 27
115 מר
4
1,660,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
100 מר
4
2,050,000 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 10
110 מר
4
1,825,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
105 מר
4
2,480,000 ₪
חולון אגרובנק
הגדוד העברי
220 מר
4
3,490,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג
110 מר
4
1,840,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3 3
123 מר
4
2,850,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
85 מר
4
1,550,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג
85 מר
4
1,750,000 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 8
100 מר
4
2,000,000 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 27
110 מר
4
1,650,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
95 מר
4
1,645,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
105 מר
4
1,890,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג 1
188 מר
4
2,590,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
100 מר
4
2,600,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
110 מר
4
1,690,000 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 61
90 מר
4
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי
85 מר
4
1,650,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
100 מר
4
2,530,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
115 מר
4
2,590,000 ₪
חולון אגרובנק
פרוג
100 מר
4
2,100,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג 1
96 מר
4
2,070,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 39
120 מר
4
1,700,000 ₪
חולון אגרובנק
אוסישקין
122 מר
4
1,900,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
110 מר
4
2,400,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
80 מר
4
1,490,000 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר 3
90 מר
4
2,290,000 ₪
חולון אגרובנק
ההגנה
110 מר
4
1,890,000 ₪
חולון אגרובנק
אוסישקין 13
115 מר
4
1,850,000 ₪
חולון אגרובנק
השומר 14
105 מר
4
2,100,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
103 מר
4
2,560,000 ₪
חולון אגרובנק
פרוג
100 מר
4
2,090,000 ₪
חולון אגרובנק
הצנחנים 4
86 מר
4
2,650,000 ₪
חולון אגרובנק
הגליל
87 מר
4
1,700,000 ₪
חולון אגרובנק
נורדאו
90 מר
4
1,790,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
106 מר
4
1,520,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון אגרובנק
קראוזה 39
120 מר
4
1,730,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
120 מר
4
1,790,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 39 39
120 מר
4
1,700,000 ₪
חולון אגרובנק
ישראל גלילי 18
110 מר
4
2,450,000 ₪
חולון אגרובנק
קלישר 14
96 מר
4
1,980,000 ₪
חולון אגרובנק
פיארברג 1
106 מר
4
2,090,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
130 מר
4
חולון אגרובנק
חנה סנש 3
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון אגרובנק
חנה סנש 3
90 מר
4
1,950,000 ₪
חולון אגרובנק
חנה סנש 3
118 מר
4
2,250,000 ₪