חולון תל גיבורים
הדר 40
104 מר
4.5
2,000,000 ₪
חולון תל גיבורים
גבעה 69 3
130 מר
4.5
1,860,000 ₪
חולון תל גיבורים
שער הגיא 2
150 מר
4.5
2,050,000 ₪
חולון תל גיבורים
הדר
12 מר
4.5
2,290,000 ₪
חולון תל גיבורים
קרית שרת מערב
115 מר
4.5
1,640,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 16
120 מר
4.5
2,100,000 ₪
חולון תל גיבורים
הציפורן
100 מר
4.5
1,665,000 ₪
חולון תל גיבורים
הדר 38
120 מר
4.5
2,100,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
110 מר
4.5
1,890,000 ₪
חולון תל גיבורים
הדר 38
120 מר
4.5
2,190,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
125 מר
4.5
2,100,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 44
100 מר
4.5
חולון תל גיבורים
אצ"ל 44
120 מר
4.5
חולון תל גיבורים
חזית חמש 13
104 מר
4.5
2,050,000 ₪
חולון תל גיבורים
שער הגיא 5
150 מר
4.5
1,800,000 ₪