חולון תל גיבורים
הפורצים
72 מר
3
1,330,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס
60 מר
3
1,100,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
65 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 33
60 מר
3
1,340,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים
90 מר
3
1,695,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 1
64 מר
3
חולון תל גיבורים
גבעה 69 5
70 מר
3
1,690,000 ₪
חולון תל גיבורים
החי"ם 8
50 מר
3
1,130,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס
55 מר
3
1,140,000 ₪
חולון תל גיבורים
יפו 8
200 מר
3
2,150,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
73 מר
3
1,325,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
65 מר
3
1,490,000 ₪
חולון תל גיבורים
הציפורן 1
68 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
70 מר
3
חולון תל גיבורים
הפרדס
50 מר
3
1,120,000 ₪
חולון תל גיבורים
החבצלת 12
60 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
75 מר
3
1,490,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 24
60 מר
3
1,490,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס
65 מר
3
1,120,000 ₪
חולון תל גיבורים
הבנים
230 מר
3
2,190,000 ₪
חולון תל גיבורים
הבנים 5
220 מר
3
2,200,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים 15
60 מר
3
1,300,000 ₪
חולון תל גיבורים
החי"ם
65 מר
3
1,320,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 00
72 מר
3
1,290,000 ₪
חולון תל גיבורים
ברקן 11
70 מר
3
1,620,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 28
55 מר
3
1,320,000 ₪
חולון תל גיבורים
גבעה 69
70 מר
3
1,550,000 ₪
חולון תל גיבורים
החי"ם 14
50 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
הבנים 15
70 מר
3
1,270,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 14
80 מר
3
1,450,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים 3
90 מר
3
1,700,000 ₪
חולון תל גיבורים
התאנה 10
75 מר
3
1,650,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים
80 מר
3
חולון תל גיבורים
החבצלת
3
1,370,000 ₪
חולון תל גיבורים
קרית שרת מערב
70 מר
3
1,399,999 ₪
חולון תל גיבורים
הבנים 7
250 מר
3
2,150,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 26
50 מר
3
1,450,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 24
55 מר
3
1,520,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים 26
70 מר
3
1,420,000 ₪
חולון תל גיבורים
שדרות דב הוז 78
78 מר
3
1,300,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
75 מר
3
חולון תל גיבורים
אצ"ל
65 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
74 מר
3
1,475,000 ₪
חולון תל גיבורים
התותחנים 19
50 מר
3
1,200,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 33
70 מר
3
1,260,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 7
73 מר
3
1,370,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 14
78 מר
3
1,450,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 19
55 מר
3
1,390,000 ₪
חולון תל גיבורים
החבצלת 12
61 מר
3
1,370,000 ₪
חולון תל גיבורים
החי"ם 24
60 מר
3
1,150,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס 5
50 מר
3
1,150,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 60
65 מר
3
1,540,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
55 מר
3
1,390,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס
60 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
ברקן
70 מר
3
1,590,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
75 מר
3
1,540,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 60
64 מר
3
1,500,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
70 מר
3
1,340,000 ₪
חולון תל גיבורים
הדר 7
82 מר
3
1,800,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 62
75 מר
3
1,650,000 ₪
חולון תל גיבורים
קרית שרת מערב
60 מר
3
1,170,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 60
75 מר
3
1,370,000 ₪
חולון תל גיבורים
הבנים
65 מר
3
1,100,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
60 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים 15
60 מר
3
1,190,000 ₪
חולון תל גיבורים
ברקן 4
75 מר
3
1,540,000 ₪
חולון תל גיבורים
גבעתי
75 מר
3
1,160,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס 17
57 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
70 מר
3
1,540,000 ₪
חולון תל גיבורים
ברקן
85 מר
3
1,700,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
75 מר
3
1,180,000 ₪
חולון תל גיבורים
התותחנים
54 מר
3
1,260,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 33
70 מר
3
חולון תל גיבורים
המעפילים 63
70 מר
3
1,290,000 ₪
חולון תל גיבורים
הטייסים
85 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
62 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
החי"ם
60 מר
3
1,290,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל
75 מר
3
1,355,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 60
65 מר
3
1,540,000 ₪
חולון תל גיבורים
קרית שרת מערב
89 מר
3
1,490,000 ₪
חולון תל גיבורים
התאנה 10
80 מר
3
1,640,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
65 מר
3
1,290,000 ₪
חולון תל גיבורים
המעפילים 63
64 מר
3
1,300,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 64
75 מר
3
1,560,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
60 מר
3
1,210,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 24
60 מר
3
1,325,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפרדס
65 מר
3
1,150,000 ₪
חולון תל גיבורים
לח"י 4
60 מר
3
1,490,000 ₪
חולון תל גיבורים
מרכז, קרית עבודה 1
60 מר
3
1,320,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים 33
70 מר
3
חולון תל גיבורים
אצ"ל 28
50 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
התותחנים 11
65 מר
3
1,300,000 ₪
חולון תל גיבורים
אצ"ל 24
50 מר
3
1,310,000 ₪
חולון תל גיבורים
הפורצים
70 מר
3
1,250,000 ₪
חולון תל גיבורים
חזית חמש
76 מר
3
1,350,000 ₪
חולון תל גיבורים
ברקן
97 מר
3
1,700,000 ₪