חולון נאות רחל
שלמה קפלנסקי 10
122 מר
5
2,650,000 ₪
חולון נאות רחל
ברנשטיין 6
120 מר
5
2,150,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר
130 מר
5
1,850,000 ₪
חולון נאות רחל
זמנהוף 3
104 מר
5
2,300,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט 26
140 מר
5
1,590,000 ₪
חולון נאות רחל
פייר קניג 7
10 מר
5
2,080,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר 13
220 מר
5
חולון נאות רחל
אילת
135 מר
5
1,750,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר 35
130 מר
5
חולון נאות רחל
רותר
130 מר
5
1,920,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 38
110 מר
5
2,380,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
106 מר
5
2,050,000 ₪
חולון נאות רחל
גרינבוים 98
210 מר
5
2,700,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
106 מר
5
2,070,000 ₪
חולון נאות רחל
וולקני 6
108 מר
5
2,040,000 ₪
חולון נאות רחל
הרצפלד
130 מר
5
3,050,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
106 מר
5
2,050,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 12
138 מר
5
1,599,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר
130 מר
5
2,330,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 8
310 מר
5
3,690,000 ₪
חולון נאות רחל
וולקני 6
110 מר
5
2,035,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
138 מר
5
1,750,000 ₪
חולון נאות רחל
וולקני 6
120 מר
5
2,040,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 38
110 מר
5
2,600,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
106 מר
5
1,990,000 ₪
חולון נאות רחל
פייר קניג
110 מר
5
2,080,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
120 מר
5
1,800,000 ₪