חולון נאות רחל
אלי כהן 28
65 מר
3
1,380,000 ₪
חולון נאות רחל
אברבנאל 10
88 מר
3
1,470,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
78 מר
3
1,370,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 29
75 מר
3
1,270,000 ₪
חולון נאות רחל
תרצ"ו
70 מר
3
1,590,000 ₪
חולון נאות רחל
גולומב 24
70 מר
3
1,360,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט 20
76 מר
3
1,500,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן
80 מר
3
1,545,000 ₪
חולון נאות רחל
שלמה קפלנסקי
70 מר
3
1,535,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
96 מר
3
1,340,000 ₪
חולון נאות רחל
ברזילי
80 מר
3
1,545,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
70 מר
3
1,290,000 ₪
חולון נאות רחל
הרצפלד 6
75 מר
3
1,550,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 33
69 מר
3
1,300,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
65 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
גולומב 24
71 מר
3
1,430,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
80 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן
68 מר
3
1,450,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן
72 מר
3
1,580,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
65 מר
3
1,390,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
84 מר
3
1,390,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
68 מר
3
1,250,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר 3
90 מר
3
1,670,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
72 מר
3
1,140,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
70 מר
3
1,360,000 ₪
חולון נאות רחל
פייר קניג 9
80 מר
3
1,630,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז 15
50 מר
3
1,330,000 ₪
חולון נאות רחל
אבן עזרא 6
75 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
75 מר
3
1,390,000 ₪
חולון נאות רחל
צאלים 32
74 מר
3
1,400,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז 63
80 מר
3
1,400,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט
75 מר
3
1,330,000 ₪
חולון נאות רחל
אורים
90 מר
3
1,600,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
80 מר
3
1,280,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
85 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט
75 מר
3
1,425,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
65 מר
3
1,190,000 ₪
חולון נאות רחל
בן ציון ישראלי
78 מר
3
1,380,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
72 מר
3
1,300,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 9
65 מר
3
1,620,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
58 מר
3
1,280,000 ₪
חולון נאות רחל
בוסל 2
81 מר
3
1,520,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 16
60 מר
3
1,359,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
110 מר
3
1,690,000 ₪
חולון נאות רחל
שלמה קפלנסקי 7
63 מר
3
1,530,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
75 מר
3
1,260,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 8
72 מר
3
1,140,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר 7
84 מר
3
1,520,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
70 מר
3
1,320,000 ₪
חולון נאות רחל
תרצ"ו 24
65 מר
3
1,580,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 19
70 מר
3
1,630,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר
3
1,520,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 48
88 מר
3
1,520,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
85 מר
3
1,420,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט
75 מר
3
1,210,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 47
70 מר
3
1,580,000 ₪
חולון נאות רחל
שלמה קפלנסקי
74 מר
3
1,420,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
80 מר
3
1,290,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 32
90 מר
3
1,560,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ 6
74 מר
3
1,750,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 29
75 מר
3
1,500,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 48
82 מר
3
1,590,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 38
71 מר
3
1,330,000 ₪
חולון נאות רחל
קדושי קהיר
90 מר
3
1,590,000 ₪
חולון נאות רחל
י"א באדר
65 מר
3
1,450,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז 65 65
77 מר
3
1,270,000 ₪
חולון נאות רחל
שדרות דב הוז
80 מר
3
1,300,000 ₪
חולון נאות רחל
יוסף ברץ
60 מר
3
1,300,000 ₪
חולון נאות רחל
אברבנאל
90 מר
3
1,310,000 ₪
חולון נאות רחל
ארגוב 3
61 מר
3
1,400,000 ₪
חולון נאות רחל
וולקני
70 מר
3
1,399,000 ₪
חולון נאות רחל
וולקני
70 מר
3
1,450,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
68 מר
3
4,100 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 7 7
70 מר
3
1,180,000 ₪
חולון נאות רחל
זלמן ארן 7 7
70 מר
3
1,180,000 ₪
חולון נאות רחל
אלי כהן 10
70 מר
3
1,440,000 ₪
חולון נאות רחל
בן אליעזר 8 8
65 מר
3
1,400,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 29
65 מר
3
1,250,000 ₪
חולון נאות רחל
זמנהוף
60 מר
3
1,420,000 ₪
חולון נאות רחל
צאלים
80 מר
3
1,470,000 ₪
חולון נאות רחל
ההסתדרות 9
70 מר
3
1,390,000 ₪
חולון נאות רחל
אברבנאל 10
85 מר
3
1,490,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
75 מר
3
1,490,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת 1
250 מר
3
2,990,000 ₪
חולון נאות רחל
אברבנאל
70 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
אליעזר הופיין 9
75 מר
3
חולון נאות רחל
אליעזר הופיין 9 9
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
אליעזר הופיין 9 9
76 מר
3
1,350,000 ₪
חולון נאות רחל
בן אליעזר 8
75 מר
3
1,450,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א 55
70 מר
3
1,470,000 ₪
חולון נאות רחל
הגר"א
70 מר
3
1,285,000 ₪
חולון נאות רחל
זמנהוף 21
65 מר
3
1,420,000 ₪
חולון נאות רחל
פייר קניג
65 מר
3
1,790,000 ₪
חולון נאות רחל
אילת
60 מר
3
1,150,000 ₪
חולון נאות רחל
צאלים 16
75 מר
3
1,490,000 ₪
חולון נאות רחל
הבעש"ט 15
78 מר
3
1,330,000 ₪