חולון קריית שרת
מטולה 20
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 10
87 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,675,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 54
85 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
90 מר
4
1,670,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 20
90 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
82 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 14
88 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר 1
92 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,735,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה 4
92 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
90 מר
4
1,740,000 ₪
חולון קריית שרת
החרמון 7
90 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
82 מר
4
1,520,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 29
110 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
100 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק
102 מר
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 2
80 מר
4
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
105 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
124 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
גולדשטיין 4
94 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 11
90 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 7
90 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 84
95 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 28
100 מר
4
1,800,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
78 מר
4
1,360,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
180 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
97 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,735,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
85 מר
4
1,860,000 ₪
חולון קריית שרת
מטולה 20
90 מר
4
1,960,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
110 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
94 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 29
90 מר
4
חולון קריית שרת
הר הצופים
85 מר
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
90 מר
4
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 16
156 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 30
125 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
100 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 1
101 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
160 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 23
85 מר
4
חולון קריית שרת
משה שרת 23
85 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
110 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
85 מר
4
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
95 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 7
100 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 14
85 מר
4
1,725,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 18
90 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 4
90 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו
100 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 6
170 מר
4
2,350,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק
100 מר
4
1,520,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 6
97 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 8
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות
92 מר
4
1,540,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 12
95 מר
4
1,495,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
97 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
94 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 1
93 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
90 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 11 11
90 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל
95 מר
4
1,640,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
100 מר
4
1,725,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
80 מר
4
1,600,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 47
112 מר
4
1,860,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
95 מר
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100 מר
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה
120 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל
92 מר
4
2,050,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 18
90 מר
4
1,755,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 14
83 מר
4
1,565,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 30
85 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 48
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 23
100 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
8 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 27
111 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 24
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
90 מר
4
1,600,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
100 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
12 מר
4
1,725,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק
92 מר
4
1,810,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 11
90 מר
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 14
82 מר
4
1,580,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 10
95 מר
4
1,599,999 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות
92 מר
4
1,540,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 35
270 מר
4
2,490,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 1
92 מר
4
1,685,000 ₪
חולון קריית שרת
מגידו 12
82 מר
4
1,390,000 ₪
חולון קריית שרת
החרמון
90 מר
4
1,480,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
105 מר
4
1,650,000 ₪