חולון קריית שרת
בית לחם 8
180
4
2,490,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 18
85
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 21
95
4
1,460,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 25
80
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
110
4
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 10
90
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
88
4
1,795,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
100
4
1,890,000 ₪
חולון קריית שרת
משה סנה 6
90
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
90
4
1,680,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
87
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
80
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 12
100
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 88
100
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 10
95
4
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 13
100
4
1,899,999 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 15
80
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 69
100
4
2,295,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה 3
90
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
גולדשטיין
95
4
1,640,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
92
4
1,560,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 20
107
4
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 12
100
4
2,120,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 16
89
4
2,000,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 23
85
4
1,670,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר 8
70
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים 21
100
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 11
93
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 29
87
4
1,670,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
85
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
96
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 10
140
4
2,950,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
100
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
83
4
1,920,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 18
89
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 88
95
4
1,735,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100
4
1,600,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
80
4
1,600,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 19
100
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 38
90
4
1,899,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 11
90
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה 4
90
4
1,795,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
97
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 18
85
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 46
85
4
1,570,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
83
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 13
95
4
חולון קריית שרת
בית לחם 13
100
4
2,400,000 ₪