חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
82 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,735,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 79
102 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
90 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 21
120 מר
4
1,570,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 23
90 מר
4
2,020,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 4
86 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
100 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
90 מר
4
1,680,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 10
87 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
190 מר
4
2,500,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 1
90 מר
4
1,675,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 27
100 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 92
90 מר
4
1,920,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 8
80 מר
4
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 54
85 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה
150 מר
4
חולון קריית שרת
רמת הגולן 18
90 מר
4
1,755,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,675,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
100 מר
4
1,725,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
100 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
90 מר
4
1,740,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
180 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 27
100 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 10 10
150 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
87 מר
4
1,500,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,735,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 10 10
150 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 7
90 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 3
80 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100 מר
4
1,520,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
100 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
90 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
100 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
90 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 20
85 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק 22
98 מר
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 1
101 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
115 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 28
100 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
95 מר
4
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
100 מר
4
1,860,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
97 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
124 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 14
85 מר
4
1,725,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק
102 מר
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 14
88 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 84
95 מר
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 92
115 מר
4
2,050,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
90 מר
4
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 98
82 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
105 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר 1
92 מר
4
1,720,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
85 מר
4
חולון קריית שרת
קרית שמונה
110 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 30
125 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
מטולה 20
90 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 63
86 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
90 מר
4
1,760,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
94 מר
4
1,695,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 2
80 מר
4
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
110 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
95 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 20
90 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 8
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה 4
92 מר
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 28
100 מר
4
1,800,000 ₪
חולון קריית שרת
החרמון 7
90 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
82 מר
4
1,520,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 29
110 מר
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
105 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
94 מר
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 11
90 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
95 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
78 מר
4
1,360,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
100 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
85 מר
4
1,860,000 ₪
חולון קריית שרת
מטולה 20
90 מר
4
1,960,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 29
90 מר
4
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 16
156 מר
4
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
160 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
100 מר
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 23
85 מר
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 23
85 מר
4
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 4
90 מר
4
1,630,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים
85 מר
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
חביבה רייק
100 מר
4
1,520,000 ₪
חולון קריית שרת
גולדשטיין 4
94 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו
100 מר
4
1,700,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 6
97 מר
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות
92 מר
4
1,540,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 1
93 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 12
95 מר
4
1,495,000 ₪