חולון קריית שרת
יריחו 18
85
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
משה סנה 6
90
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 7
90
4
1,800,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 31
70
3
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 14
105
4
1,925,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 19
100
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 88
95
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
60
2
1,130,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 29
100
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 69
100
4
2,300,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 39
100
4.5
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 47
180
6
2,300,000 ₪
חולון קריית שרת
ששת הימים 33
60
3
1,410,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
66
3
1,320,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
65
3
1,495,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
180
4
2,490,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים 27
1
6
3,650,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 18
85
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם
87
4
1,595,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
80
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 9
90
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
160
4.5
2,890,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן
68
3
1,290,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד
92
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
שער הפרחים
200
5
2,320,000 ₪
חולון קריית שרת
הר הצופים 38
63
3
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
90
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 15
86
4
1,640,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 20
115
5
2,590,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
92
4.5
1,670,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
105
4
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
100
4
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 12
100
4
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 38
90
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
דורי 8
94
4.5
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
80
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 20
110
5
2,300,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות 7
100
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו
220
5
2,650,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן
105
4
1,730,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 15
80
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 29
110
4.5
1,920,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 88
100
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 10
95
4
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 35
100
4.5
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 17
180
5.5
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
115
5
1,740,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 23
90
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 50
64
3
1,475,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 13
100
4
1,899,999 ₪
חולון קריית שרת
מטולה 22
10
4
1,850,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
110
4
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
97
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל
125
5
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 25
80
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
100
5
1,770,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 42
260
6
2,750,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
161
3
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 24
105
5
2,090,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 52
50
2
1,200,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 10
70
3
1,700,080 ₪
חולון קריית שרת
צפת
105
5
1,980,000 ₪
חולון קריית שרת
החרמון
90
4
1,530,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 98
140
6
2,290,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 20
102
5
חולון קריית שרת
קרן היסוד
80
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
88
4
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 14
120
5
2,330,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 10
90
4
1,780,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
180
5
2,130,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן
55
3
1,350,000 ₪
חולון קריית שרת
עמק דותן
80
4
1,535,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 13
95
4
חולון קריית שרת
צפת 14
110
5
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת 23
80
3
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 62
64
3
1,440,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 1
127
5
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 21
95
4
1,460,000 ₪
חולון קריית שרת
שדרות ירושלים
70
3
1,500,000 ₪
חולון קריית שרת
משה סנה
120
5
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו
98
4
1,930,000 ₪
חולון קריית שרת
הרב דוד באזוב
90
4
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 44
100
4
1,550,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 27
120
5
2,500,000 ₪
חולון קריית שרת
השילוח 22
60
3
1,450,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו
107
4
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
50
2
1,250,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 79
102
4
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת ורשה 4
65
3
1,575,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 1
70
3
1,510,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 79
100
4
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
60
3
1,165,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון
115
5
2,190,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 12
9
4
1,840,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 49
60
3
1,350,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 19
210
5
2,750,000 ₪