בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
58
2
1,900,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
81
3
1,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
114
4
2,620,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
104
4
2,775,000 ₪