בת ים צפון מערב
ירושלים
95 מר
3
1,820,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 5
104 מר
4
3,350,000 ₪
בת ים
הקוממיות 1
80 מר
3
1,990,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
120 מר
4.5
3,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
128 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 99
45 מר
2
1,620,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 49
105 מר
3
2,150,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
115 מר
4
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 67
115 מר
5
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,590,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
128 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
96 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
123 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 99
45 מר
2
1,550,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 99
45 מר
2
1,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
80 מר
3
2,650,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
51 מר
2
1,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
160 מר
5
3,250,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
38 מר
1.5
1,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
3,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
90 מר
3
2,300,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון 50
90 מר
3.5
2,200,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
73 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
128 מר
4
2,500,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
40 מר
2
1,750,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
181 מר
5
3,790,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 99
45 מר
2
1,550,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
45 מר
2
1,530,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
90 מר
3.5
2,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
2,230,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
126 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
100 מר
3.5
2,899,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
120 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הקוממיות
73 מר
3
1,760,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
30 מר
1
1,000,050 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
56 מר
2
1,690,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
100 מר
3.5
2,380,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
112 מר
4
2,340,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
100 מר
4
2,690,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
40 מר
2
1,440,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
123 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120 מר
4
2,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
86 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
100 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
80 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 35 35
87 מר
3
2,200,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
35 מר
2
1,690,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
115 מר
4
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
130 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,630,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 35
87 מר
3
2,000,000 ₪
בת ים
הנביאים 100
132 מר
5
3,480,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
135 מר
5
3,500,000 ₪