בת ים
הנביאים
122
5
3,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135
5
4,700,000 ₪
בת ים
יוחנן הסנדלר
140
5
850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
135
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
130
4
2,780,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
110
4
2,770,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
98
3.5
2,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
132
5
3,490,000 ₪
בת ים
הנביאים
152
3,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
135
5
3,850,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
131
5.5
3,550,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
154
5
3,400,000 ₪
בת ים
הנביאים 54
105
4
2,590,000 ₪
בת ים מערב
יצחק שדה 11
105
3.5
2,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
110
4
2,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
51
2
1,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360
5
7,500,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
220
5
5,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
141
5
3,850,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
250
6
10,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 33
105
4
2,650,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
300
6
7,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
180
4
5,100,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 1111
137
5
4,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
146
5
3,800,000 ₪
בת ים
הנביאים
132
5
3,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
132
5
2,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
112
4
2,920,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
165
4
6,200,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן 70
140
4.5
4,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100
4
2,920,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
100
3
2,380,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140
5
3,400,000 ₪
בת ים
הנביאים
136
5
3,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135
5
3,600,000 ₪