בת ים מערב
דרך בן גוריון 138
30
1.5
1,195,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
79
3.5
1,520,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
80
4
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
120
5
2,650,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
40
2
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19
122
5
2,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
115
4.5
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי
87
3.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 3
120
4
1,720,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי 8
85
3.5
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
115
4.5
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 30
74
3
1,590,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
180
6
3,650,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
40
5
3,695,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150
3
2,080,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 4
75
3
1,490,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 17
83
3
1,925,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
240
7
3,850,000 ₪
בת ים
הנביאים 65
130
4
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 20
90
3.5
1,530,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
114
4
2,540,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 7
185
5
5,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
115
4.5
1,850,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138 138
30
1,195,000 ₪
בת ים
הנביאים 70
150
5
3,390,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
בן גוריון 138 138
30
1.5
1,195,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
110
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 27 27
110
4.5
1,850,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
120
4
5,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19 19
122
5
2,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 4
70
3
1,550,000 ₪
בת ים מערב
שאול המלך
120
4
1,720,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16
90
4
1,550,000 ₪
בת ים
הנביאים 63
90
4
2,550,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
145
5
3,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 30
70
3
1,690,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
120
5
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 5
94
4
1,495,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 2
130
5
2,210,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90
3
2,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 21
105
4
2,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
119
5
2,750,000 ₪
בת ים
ותיקים
80
3
בת ים צפון מערב
רוטשילד
108
4
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר
280
4
בת ים מערב
דרך בן גוריון
125
5
5,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
112
4
3,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
70
3
1,440,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
70
3
1,440,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
45
2
1,200,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 29
210
5.5
2,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 33
80
3
1,520,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
3
1,520,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
94
4
1,595,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
225
5
3,695,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
253
6
3,850,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 5
100
3.5
1,730,000 ₪
בת ים
הנביאים
120
4
2,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
73
3
1,440,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
260
6
3,950,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
120
5
5,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
105
4
2,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
95
4
1,490,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,880,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
156
4
2,888,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
75
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 29
210
5.5
1,990,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
100
4
2,580,000 ₪
בת ים
הנביאים
93
4
בת ים מרכז
הרצל 80
195
4
2,280,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
81
3
1,900,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
240
6
3,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 2
135
5
2,280,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 27
110
4.5
1,890,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
112
4
2,600,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
125
5
5,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100
4
2,750,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
40
2
1,190,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
119
5
2,800,000 ₪