בת ים מערב
דרך בן גוריון
110 מר
4
3,800,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,380,000 ₪
בת ים
פארק הים
135 מר
5
3,480,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
90 מר
3.5
בת ים בית וגן
קלוזנר 6
135 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
30 מר
1
1,075,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 111
80 מר
3
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 58
104 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים
הקוממיות 1
135 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
125 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1111
85 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
150 מר
5
3,380,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
30 מר
1.5
1,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
51 מר
2
1,750,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
94 מר
3
2,060,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 150
30 מר
1.5
1,120,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 64
113 מר
3.5
2,250,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
145 מר
5
3,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוספטל 80
75 מר
3
1,690,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
130 מר
5
4,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
89 מר
3
2,450,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
3,145,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 64
113 מר
3.5
2,250,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
145 מר
5
3,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
 
135 מר
5
3,480,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
100 מר
5
2,295,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
3,990,000 ₪
בת ים
 
105 מר
4
4,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
145 מר
5
3,250,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
87 מר
3
3,150,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
143 מר
5
2,800,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
130 מר
5
4,100,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
90 מר
3
2,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
125 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
85 מר
4
2,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
135 מר
5
2,890,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
145 מר
5
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
143 מר
4
3,280,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 47
91 מר
3
3,000,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 21
128 מר
6
2,600,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 1
95 מר
3
2,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
159 מר
5
3,950,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
22 מר
1
1,020,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
85 מר
3
28,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
140 מר
5
3,900,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
40 מר
2
1,390,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
47 מר
2
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 2
92 מר
3
1,950,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
35 מר
2
1,100,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
130 מר
4
4,100,000 ₪
בת ים
דרום מערב העיר
140 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
138 מר
5
2,700,000 ₪
בת ים
הקוממיות 1
135 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
108 מר
4
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 2
92 מר
3
1,990,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
60 מר
2
1,700,000 ₪
בת ים
 
140 מר
5
3,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
90 מר
3.5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
4
3,139,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
105 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
150 מר
5
3,150,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
135 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים מתחם קוממיות
דרך בן גוריון 138
22 מר
1
1,020,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
79 מר
3
1,870,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
153 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 35
87 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 58
104 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 35
110 מר
3.5
2,100,000 ₪