בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
101 מר
3
2,380,000 ₪
בת ים
הרב ניסמבאום 35 35
86 מר
3
1,990,000 ₪