בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100
4
2,640,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
80
3
1,795,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100
4
2,699,000 ₪
בת ים
בן גוריון
120
2,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
100
4
3,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100
4
2,810,000 ₪