בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
122
5
3,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
95
3
1,970,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
115
4
2,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140
4
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140
4
5,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
110
4
2,770,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
125
4.5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
133
4
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
19
5
3,640,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
142
5
3,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
196
5
5,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 2
206
8
7,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
112
3.5
2,580,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135
5
3,450,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
154
5
3,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 2
114
3
3,190,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
150
5
5,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
131
5
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
130
4
2,730,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
155
5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 2
125
4
2,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
134
5
4,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
120
4
2,780,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
131
5
3,350,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
180
5
4,490,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
98
3.5
2,670,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
124
4
3,690,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
150
5
3,690,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
105
4
3,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135
5
3,275,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
115
4
2,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
114
4
3,050,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135
5
3,970,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
180
5
4,490,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
118
4
3,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
135
5
4,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
142
5
3,390,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
121
4
3,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
134
5
4,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135
5
3,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
130
4
3,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
120
4
2,950,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135
5
3,920,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
110
4
2,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
110
4
2,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
130
5
3,320,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
145
5
3,950,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
133
5