בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
390 מר
5
6,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
140 מר
4.5
2,999,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
115 מר
4
2,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
134 מר
5
4,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
155 מר
5
4,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
154 מר
5
5,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
150 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
120 מר
4.5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135 מר
5
3,450,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
115 מר
4
2,870,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
3,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
139 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
180 מר
4
5,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
4,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
149 מר
5
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 2
165 מר
6
3,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
150 מר
5.5
3,480,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
137 מר
5
5,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
141 מר
5
3,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
185 מר
5
4,250,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
146 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
152 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
16 מר
5
3,350,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
122 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
180 מר
4
5,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135 מר
5
3,450,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
115 מר
4
2,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
132 מר
5
3,690,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
135 מר
5
3,199,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135 מר
5
3,890,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
138 מר
4
2,850,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
163 מר
5
3,780,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
4,190,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
132 מר
5
3,690,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
105 מר
4
2,750,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
3,950,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
250 מר
6
4,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
154 מר
5
3,450,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
135 מר
5
3,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
143 מר
5
3,470,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
130 מר
5
3,540,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
161 מר
5
3,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
135 מר
5
300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
3,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
180 מר
5
4,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
90 מר
3.5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
130 מר
4
3,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
140 מר
5
3,350,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
130 מר
4.5
2,950,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
130 מר
4
2,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
94 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
131 מר
5
4,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
121 מר
4
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
121 מר
4
3,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
115 מר
4
2,595,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
140 מר
5
3,490,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
126 מר
5
2,700,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
147 מר
5
4,480,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
117 מר
4.5
2,670,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
125 מר
4
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
124 מר
4
3,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
122 מר
5
3,740,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
125 מר
4
3,190,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
2,995,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 10
108 מר
3.5
2,350,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
155 מר
5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
125 מר
5
3,150,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
138 מר
5
3,680,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
125 מר
4
2,750,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
125 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
140 מר
5
3,699,999 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
94 מר
3
2,060,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
5,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
150 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 8
134 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
23 מר
4
2,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
3,650,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 64
113 מר
3.5
2,250,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
161 מר
5
3,499,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
143 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
3,650,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 60
90 מר
3
2,115,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
4,590,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
149 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 2
130 מר
5
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
4
3,650,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
117 מר
4.5
2,650,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
150 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
145 מר
5
3,750,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 58
110 מר
4
3,190,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
145 מר
5
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
132 מר
4.5
2,550,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
3,590,000 ₪