בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
129
5
3,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 33
87
3
2,195,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
2,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
12
4
2,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
84
3
2,050,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
120
4
2,480,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
122
3
2,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
100
4.5
2,640,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
16
3
בת ים אזור התעשייה
החרושת
80
3
1,330,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
140
4
3,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
136
5
3,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
58
2
1,870,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
האורגים
225
5.5
1,900,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 9
103
4
2,580,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
דרך מנחם בגין 1
118
4
1,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 3
89
3
2,050,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
105
4
2,790,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
145
5
3,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
51
2
1,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הקוממיות
80
3
2,180,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
102
4
2,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 5
110
4
2,470,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120
4
3,900,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
1,820,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 2
110
5
2,660,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
85
3
2,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 4
60
2
1,950,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
105
4
3,150,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
120
4
2,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
112
2,620,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
112
4
2,620,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
130
5
1,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
81
3
1,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
114
4
10,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
1,890,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
116
4
2,580,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
2,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
136
4
3,030,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
102
4
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
102
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37 37
102
4
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360
5
7,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
1,870,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
87
3
1,870,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 4
60
2
1,795,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
האורגים
90
4
1,420,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
האורגים 1
118
5
2,400,000 ₪